A társasházi gyűjtés hatékonyabb? - Az ÖKO-KORD legújabb felmérésének ismertetése
Mikor lesz új termékdíj törvény?
Termékdíj ügyintéző OKJ-s képzés indul
Értékes gyűjtemény kampány Bécsben
iRecycle – Elérhető az iPhone alkalmazás frissített változata
Hogyan lehet kogenerációval optimalizálni a biogáz alkalmazását - RenewableEnergyWorld


A társasházi gyűjtés hatékonyabb? - Az ÖKO-KORD legújabb felmérésének ismertetése

Az Öko-Kord Országos Nonprofit Kft. friss kutatása szerint leginkább a gyűjtőedények társasházakban történő elhelyezésével lenne növelhető a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adatai szerint Magyarország polgárai átlagosan 350 kg háztartási hulladékot termelnek évente. A keletkezett hulladék 85%-át lerakókba viszik, vagy elégetik, és körülbelül 15%-ot hasznosítanak újra. Ez az arány a skandináv országokban akár a 80-90%-ot is elérheti. Az Öko-Kord Országos Nonprofit Kft. friss kutatása arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az újrahasznosított hulladék arányának növelése elsősorban a lakosság felelőssége, mivel jelenleg a családi háztartásokban keletkező, elsősorban csomagolási hulladék jelenti a legnagyobb veszélyt környezetünkre.

„A kutatás is része annak a szemléletformáló tevékenységnek, melynek során a lakosság széles rétegei számára tesszük elérhetővé azokat az ismereteket, amelyek elegendőek szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének felismerésére. Aki rendelkezik ezekkel az ismeretekkel, sokkal nagyobb valószínűséggel vállalja magára az anyagfajtánként történő gyűjtés fáradtságát, és hajlandó aktívan is tenni a környezet megóvásáért. Mindemellett a kutatás is alátámasztja, hogy iskoláskorúak tájékoztatása kiemelten fontos ügy, ezért iskolai gyűjtésekkel, vetítésekkel, tanároknak szóló óravázlat kidolgozásával, azaz minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk megszólítni ezt a réteget. ” – Nagy Zita, Öko-Kord ügyvezető igazgató.

A kutatás elsősorban arra kereste a választ, hogy mi a lakosság hozzáállása a szelektív hulladékgyűjtéshez, és hogy az egyes emberek véleménye szerint, mivel lehetne ösztönözni annak további elterjedését. A 438 megkérdezett 41%-a úgy vélekedett úgy, hogy színes gyűjtőedények társasházakban történő elhelyezésével lehetne a legtöbb embert bevonni a hulladékokat szelektíven gyűjtők körébe. A válaszadók 28%-a szerint a több gyűjtősziget elhelyezése lenne a legcélravezetőbb megoldás. Az iskolai oktatás, és nevelés választ 20%, az ismertető anyagok terjesztése, lakossági fórumok szervezése választ 11% választotta a legalkalmasabb eszköznek.

grafikon1

Bár a kutatás szerint relatíve magas azoknak az aránya (27%), akik nem tudják mi a haszna a szelektív gyűjtésnek (4%), vagy értelmetlennek tartják (23%), a válaszadók 73%-a van tisztában a szelektív hulladékgyűjtés általános céljával, azaz a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésével.

A cikk az ÖKO-KORD.hu oldalon folytatódik! Kattintson IDE!


Mikor lesz új termékdíj törvény?

Határozatra vár a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosító javaslata. A javaslatot november 15-ig kell elfogadni az országgyűlésnek ahhoz, hogy az 2010. január 1-jével életbe léphessen.

A termékdíjas szabályozás eddigi rendszerével szemben, ahol a kereskedelmi csomagolás esetén mind a gyártó (első belföldi forgalomba hozó), mind a kereskedő (első továbbforgalmazó vevő) fizetésre kötelezett volt, az új szabályozás alapján teljes egészében a gyártó válna kötelezetté, a kereskedő pedig kikerülne a termékdíj-fizetésre kötelezettek köréből. A továbbiakban tehát a kereskedő eddigi fizetési kötelezettségeit is a gyártó fizetné meg. A módosítás értelmében a díjköteles termékkör is változna: bővülne például azon járművek köre, amelyek gumiabroncsa után termékdíjat kell fizetni, ugyanakkor a hűtőközeg után fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség 2010. január 1-jével megszűnne.

Forrás: MTI


Termékdíj ügyintéző OKJ-s képzés indul

Megjelent a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008.(VIII.8.) PM rendelet módosítása [15/2009.(IX.22.) PM rendelet], amely hatályba léptette szeptember 30-tól a Termékdíj ügyintéző (52 344 05 0010 52 03) szakképesítést.

Bár a Kt. módosításának tervezete nem lépteti hatályba 2011. január 1-től a képviselőkre nézve kötelező érvénnyel a szakképesítés megszerzését, de bizonyára a munkáltatók meg fogják követelni e munkakörben foglalkoztatott dolgozóiktól a szakképesítés megszerzését. A Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ akkreditált felnőttképző intézmény október közepén indítja a Termékdíj ügyintéző OKJ-s képzést. A szakmai (vám-, vagy jövedéki ügyintéző) előképzettséggel rendelkezőknek rövidített változatú tanfolyam indul. A képzést az igények függvényében heti 2x4 órás vagy heti 1x8 órás formában tartják. A felmentési lehetőségeket egyénre szabottan kezelik. A jelentkezési határidő a képzés indulásáig folyamatos. Az előképzettséggel nem rendelkezők számára is indul a képzés, melyről a részleteket az oktatásszervező honlapján találják meg. www.kotk.hu

Forrás: Termékdíjinfo.hu


Értékes gyűjtemény kampány Bécsben

Értékes gyűjtemény címmel a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampány kezdődött Bécsben. A kétkedőket szeretnék meggyőzni - tudatta Bécs Város Képviseleti Irodája.

Kampány BécsbenBécs Város Hulladékgazdálkodási Ügyosztálya, az MA48 és az Altstoff Recycling Austria AG új kampányt indított az osztrák fővárosban, hogy a kétkedőket is meggyőzzék a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.

A plakátokon, újság- és rádióhirdetéseken keresztül megvalósuló kampányban muzeális tárgyakként ábrázolják a még hasznosítható anyagokat. Így lesz például az üres szardíniásdobozból „Fém a festővásznon“ 1989-ből vagy „Műanyag párbeszéd“ az antik aranykeretbe foglalt csomagolóanyagokból.

 

 

Noha Bécsben évente 350 ezer tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjtenek be, és az évi fejenként 79 kilónyi szelektíven gyűjtött papírral a tartományok versenyében a 3. helyen áll, még mindig van min javítania az osztrák főváros lakóinak. A kampány szervezői azt szeretnék, ha a bécsiek a PET-palackok, a sörösdobozok és az üvegek szelektív gyűjtésében is dobogós helyezést érnének el.

Az MA 48 Bécsben összesen 400 ezer hulladékgyűjtő edényt ürít rendszeresen, a hulladékok szelektív gyűjtésére 197 ezer hulladékgyűjtő áll a lakosság rendelkezésére. A sort 19 szemétudvar egészíti ki.

A környezettudatos városlakók évente 25 ezer tonnányi üvegpalackot, 1,6 millió kerékpár előállítására elegendő fémhulladékot és 5.500 tonnányi PET-palackot gyűjtenek össze. Ezzel például 10 ezer tonnányi kőolajat spórolnak meg, amelyre az üdítős- és ásványvizes palackok előállításához lenne szükség.

Forrás: Orientpress.hu


iRecycle – Elérhető az iPhone alkalmazás frissített változata

Hova dobjam a használt elemeimet? Mit kezdjek a régi vasalóval? Hol szabadulhatok meg a motorolajtól? A iRecycle alkalmazás megmondja, hogy egy adott hulladék újrahasznosítható-e, és több mint 100.000 szelektív hulladékgyűjtő szigethez képes elnavigálni. A gyermekbetegségek javítása után, itt a frissített változat.

iRecycleBármennyire is tájékozottnak gondoljuk magunkat szelektív hulladékgyűjtés terén, gyakran felmerül a kérdést, hogy ez, vagy azt újrahasznosítható-e, és ha igen milyen gyűjtőhelyen fogadják az adott típusú hulladékot. Mostantól telefonunk megadja a választ, sőt, információt nyújt a nyitvatartási időről, és arról, hogy hogyan jutunk legegyszerűbben az adott helyre. Az alkalmazással jelenleg az Egyesült Államok terültén található gyűjtőhelyek érhetők el. A szoftver segítségével, több mint 200 termék között válogathatunk, visszakereshetjük az előzményeket, megtekinthetjük a gyűjtőhelyek weboldalát, vagy akár azonnal hívást kezdeményezhetünk.

 

 

Forrás: Earth911.com


Hogyan lehet kogenerációval optimalizálni a biogáz alkalmazását - RenewableEnergyWorld

Egyre növekszik a biogázok jelentősége és szerepe az energiatermelésen belül, de hogyan használhatnánk ki a legjobban ezt a megújuló energiaforrást?

BIOGÁZ

Az elmúlt két évtizedben a világ egyre inkább felismeri a fosszilis üzemanyagforrások kiürülésének, és a szén-dioxid kibocsátásából eredő klímaváltozás veszélyeit. Éppen ezért a megújuló energiaforrások alkalmazásának bővítése, a hatékony energiatermelés és az energiafogyasztás csökkentése a legfontosabb célok egy fenntartható energiatermelés elérése érdekében.

A különböző megújuló energiaforrások technikai megvalósíthatósága és jelenlegi kihasználtságuk különböző mértékű a mai Európában, de a biomasszának úgy tűnik kitűnő adottságai vannak. A biomasszából történő energiatermelés egyik hatékony módja, ha oxigénmentes környezetben biogázt állítanak elő a szerves anyag mikrobiális lebontásával.

 

Biogáz termelés

A biogáz egy olyan keverék, amely túlnyomórészt metánt (50%-65%) és szén-dioxidot tartalmaz. Magas metántartalmának köszönhetően a biogáz egy értékes üzemanyag. A vizes (40%-95%) szerves anyagok, melyek kevés lignint és cellulózt tartalmaznak, általában alkalmasak az anaerob erjesztésre. Ide tartoznak az olyan mezőgazdasági anyagok, mint a hígtrágya, a trágya, friss növények vagy azok részei, silózott takarmányok, élelmiszeripari melléktermékek és a kommunális hulladék szerves része.

Egy mezőgazdasági termékekre épülő biogáz üzemben az erjesztést az előkezelés előzi meg, mely a nyersanyagtól függően jelenthet darabolást, darálást, keverést vagy tisztítást.

 

A biogáz előállítása után maradó anyag kiválóan alkalmazható hígtrágya, melynek tárolásáról gondoskodni kell. Néhány német mezőgazdasági biogáz üzem gázmegtartó borítással ellátott tárolókat használ erre a célra, mellyel jelentősen csökkenti a légkörbe kiszabaduló metán mennyiségét, és növeli az energiatermelésre használható biogáz mennyiségét.

A felhasználás előtt a biogázt tisztítani kell. Az erjesztőből kikerülve a biogáz vízzel van telítve, mely korróziós problémákat okozhat a sűrítés közben – ezért el kell távolítani. A nyersanyagtól függően ráadásul hidrogén-szulfid is keletkezik a mikrobiális erjesztés melléktermékeként, melynek mennyiségét szintén korróziós okokból jelentősen csökkenteni kell a tisztítási folyamat során.

A biogáz felhasználása

A biogázból számos módon lehet energiát előállítani. Németországban elsősorban CHP (kombinált hő- és villamosenergia előállítás) rendszerekben állítják elő az energiát gázmotor segítségével, általában a biogáz előállításának helyszínén.

A gázmotorok széles választéka érhető el, 60 kW-tól egészen 2 MW-ig. Németországban több mint 4000 biogáz üzemben működnek, és átlagosan 7500 üzemórával rendelkeznek. Ezek a számok mutatják, hogy a német biogáz motorok fontos szerepet töltenek be az ország áramtermelésében.

Ennek két oka is van. Egyrészt a biogáz termelés majdnem teljesen folyamatos eljárás. Másrészt Németországban a megújuló energiaforrások támogatása az áramtermelésre koncentrál. Ennek megfelelően a biogáz üzemek bevételük túlnyomó részét az államilag garantált betáplálási tarifákból szerzik.

Ugyanakkor a CHP rendszerekkel előállított hő jelentős része kihasználatlan marad. Csupán egy kis részükre van szükség (a nyersanyagtól függően 10%-40% között) az anaerob erjesztési folyamat üzemi hőmérsékletének biztosításához. Még ennél is kisebb arányban használják ezt a hőenergiát a biogáz üzem fűtésére.

Éppen azért 2004 óta Németországban a megújuló energiákat szabályozó törvény további bevételeket biztosít, ha a betáplált elektromosságot valódi kogenerációs módon állítják elő, azaz a termelt hőenergiát is hatékonyan felhasználják. A szabály ellenére sok biogáz üzem egy egyszerű oknál fogva nem tudja felhasználni a hőenergiát: vidéki régiókban helyezkednek el, általában messze az ipari területektől és a lakótömbökkel rendelkező nagyvárosoktól.

Mindemellett a fejlesztésekben egyre jobban odafigyelnek a biogáz üzemek hatékony kihasználására.

Három alkalmazási modell

Az első lehetőség a biogáz termelésből származó hőenergia kihasználására egy olyan hálózat kialakítása, melyben egy terület bioenergia rendszereit összekapcsolják egy központi hálózatba. Ha a régióban megfelelő számú háztartás dönt úgy, hogy erre a hálózatra kapcsolódva biztosítja magának a szükséges melegvizet, akkor életképes lesz a rendszer. Erre kiváló példa a Jühnde környékén kialakított hálózat.

Egy másik és jelenleg sokkal nagyobb figyelmet elnyerő módszer a biogázból származó hőenergia kihasználására, ha biogáz csővezetékeket építenek. Ez azt jelenti, hogy miután a mezőgazdasági biogáz üzemben előállították a biogázt, annak túlnyomó részét csővezetékeken keresztül el lehet szállítani azokra a helyekre, ahol a CHP motorok meghatározó szerepet töltenek be az energiatermelésben.

Ha az említett két megoldás sem teszi lehetővé a biogáz üzem megfelelő kihasználását, akkor két éve egy harmadik lehetőség is rendelkezésre áll – a biogáz minőségének feljavítása. A módszer lényege, hogy a biogázt megfelelő tisztítást követően betöltik a földgázhálózatba. A tisztítás során a víz és hidrogén-szulfid mellett a szén-dioxidot is el kell távolítani a gázból, mely végén majdnem tiszta metánt kapnak.

A biogáz ilyen jellegű átalakítása nem új jelenség Európában, hiszen Németországban és Hollandiában már a 80-as években is alkalmazták. Svájcban a 90-es években jelent meg a technológia, de itt a biogáz tisztításából nyert metánt a cseppfolyósított földgáz előállításában használják fel.

Németországban a biogáz tisztítása vonzó lehetőséggé vált a beruházók számára, mivel a múlt évben új szabályokat vezettek be. Ezek megkönnyítik a feljavított biogáz hálózatba táplálását, mely után a garantált betáplálási tarifák miatt jelentős bevételre lehet szert tenni.

Jelenleg két technológia áll rendelkezésre a szén-dioxid biogázból történő eltávolítására: a nyomásváltásos adszorpció (PSA) és a vizes mosás. A PSA folyamatban molekuláris szénszűrőt használnak a szén-dioxid eltávolítására, míg a vizes mosásban a szén-dioxid és a metán vízben történő különböző oldhatóságát használják ki. Mindkét módszerrel legalább 96%-ban metánt tartalmazó gázt lehet előállítani.

A biogáz tisztítására további módszerek vannak fejlesztés alatt. Ezek a membrán leválasztásos és az abszorpciós eljárások. Az utóbbiban olyan fizikai vagy kémiai „szivacsokat” alkalmaznak a szén-dioxid eltávolítására, mint az etilén-glikol vagy a dimetilamin.

A különböző nyersanyagok és technológiák ökológiai hatásáról a Német Környezetvédelmi Minisztérium számára készült egy tanulmány, amely jól bemutatja a különbségeket. Ennek eredményeit összefoglalva nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak a fosszilis üzemanyagokkal, hanem a megújulókkal is – mint a biogáz – lehet küzdeni a klímaváltozással.